Villa Mittag Leffler

Villa Mittag Leffler, ritad av bland andra Ferdinand Boberg och nu platsen för ett matematisk institut, har under 2020-talet genomgått en ambitiös renovering. Galler och trappräcken har smitts för att knyta an till befintligt smide utan att kopiera det gamla. För KVA, arkitekt: Sweco/Tengbom.

Rulla till toppen