Kajsas Fisk

Restaurangen Kajsas Fisk i Hötorgshallen sökte en passande lösning för att ha krukor och vinflaskor på ett räcke vid deras servering. Smidda ekor, flätade korgar och lyktor med havsmotiv passade restaurangens tema.

Rulla till toppen