Utställningar

Uppflog och ansättningar

Utställningen Uppflog och ansättningar visades på Naturum Gotland april-september 2023. Smidda skulpturer av fåglar kombinerades med film och texter om miljö och biologisk mångfald för att sätta alstren i ett större sammanhang och göra utställningen mer tillgänglig även för de många yngre besökare som ofta kommer till Naturum.

Uppflog och ansättningar Läs mer »

Skulpturer av ugglor från järnsmides-utställningen "Mellan kikaren och städet"

Mellan kikaren och städet

I utställningen den här utställningen låter jag två av mina största intressen mötas: järnsmide och fågelskådning. Smidet har jag som försörjning för att det är min passion men efter arbetsdagens slut riktas gärna blicken bort från härden, upp mot skyarna och horisonten genom kikare och kamera. Fågelskådningen har funnits där sedan barnsben och något av

Mellan kikaren och städet Läs mer »

Under Pressure

Smide kan definieras som ”plastisk bearbetning av järn i varmt tillstånd”. Traditionellt görs detta med slag men vad händer om vi använder tryck istället? Utrustad med en 100 tons press undersöks detta, och formspråket översätts även i traditionellt smidda skulpturer.

Under Pressure Läs mer »

Layers of Now

Material, föremål, upplevelser och människor – alla har de lager och i den här utställningen visas verk laddade med minnen, hantverkstradition och mötet mellan hårt och skört. Glasblåsaren Markus Emilsson hyrdes in för att blåsa liv i nio skulpturer.

Layers of Now Läs mer »

Rulla till toppen