Uppflog och ansättningar

Utställningen Uppflog och ansättningar visades på Naturum Gotland april-september 2023. Smidda skulpturer av fåglar kombinerades med film och texter om miljö och biologisk mångfald för att sätta alstren i ett större sammanhang och göra utställningen mer tillgänglig även för de många yngre besökare som ofta kommer till Naturum.

Rulla till toppen