Uppdrag åt konstnärer

Ibland får vi förfrågan om att hjälpa konstnärer med deras verk. Ett fint förtroende!

Mattias Bäcklin

Fyrpipig mullvadsflöjt

Till Mattias Bäcklins utställning Spöktimme över Upplandsslätten som visades på Norrtälje konsthall 2023 tillverkades denna skulptur som gestaltar mullvadarnas underjordiska gångar. Modellen var gjord i elledningar i skala 1:1 och den översattes sedan till 20 mm stålrör. För att bocka rören tillverkades ett specialverktyg som också lämnade bucklor på rören, detta för att ge rören en organisk form istället för de perfekta böjar som ett fabrikstillverkat verktyg ger.

Se mer på mattiasbacklin.se

Alvaro Campo

Skulpturer av ljusreflektioner, Bergen Inclusion Center 2023

Till Alvaro Campos offentliga gestaltning Reflecting Together på Bergen Inclusion Center tillverkades fem skulpturer efter 3D-printade modeller utskrivna i skala 1:20. I början av projektet höll Alvaro en workshop där deltagarna med hjälp av speglar skickade ljusreflektioner mellan varandra. Reflektionerna har sedan fotats på en projektorduk och gjorts till datormodeller och det är dessa modeller som förkroppsligas i skulpturerna.

Se mer på alvarocampo.com

Stolpe till vindkraftverk, Mora lasarett 2023

Till Alvaro Campos offentliga gestaltning Rewilding time vid Mora lasarett tillverkades en stolpe till ett vindkraftverk som hänger över ett ventilationsutblås. Under året som ledde upp till färdigställande användes även vår verkstad som testplats för att simulera luftflöden och se om turbinen skulle alstra el. Som en följd av osäkerheten kring effekten gjordes stolpen höj- och sänkbar för att kunna optimeras på plats.

Se mer på alvarocampo.com

Skylt i blästrad rostfri plåt, Kista 2022

Till Alvaro Campos offentliga gestaltning Plats för omätbar tid i Kista tillverkades en skylt i blästrad rostfri plåt med färgfylld djupgravyr.

Se mer på alvarocampo.com

Ljuslåda till meditationsrum, Eksjö sjukhus 2020

Till Alvaro Campos offentliga gestaltning Room for Reflection på Eksjö sjukhus tillverkades en 2×3 meter stor ljuslåda för att hålla bild och ljusslinga. För att servicepersonal ska kunna komma åt fönstret bakom lådan var hela den ca 100 kg tunga konstruktionen tvungen att hänga på gångjärn.

Se mer på alvarocampo.com

System för vattendimma, Uppsala konstmuseum 2020

Till Alvaro Campos installation Eight automated Rainbows and the Progress of Flowers på Uppsala konstmuseum tillverkades rostfria stolpar med inbyggda vattenslangar och dimmunstycken.

Se mer på alvarocampo.com

Rulla till toppen